Vil ha flere undervisningstilbud på skolen: – Har både kompetanse og utstyr

Vest-Lofoten videregående skole ønsker å få inn fire nye undervisningsprogrammer til elevene på ulike linjer på skolen.