Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha lavere fart langs skolevei

Moskenes Fellesliste mener kommunen bør ta initiativ til at fartsgrensen fra Matkroken og forbi Sørvågen skole reduseres fra dagens 50 til 30 kilometer i timen.

I spørretimen i formannskapsmøtet tirsdag viste Hanna Sverdrup til at kjøremønsteret for skoleskyss er endret, og at det medfører økt kryssing av E 10. Sverdrup trakk også fram innspill fra ansatte i barnehagen om at i tillegg til lavere fartsgrense bør det også etableres fartsdumper ved skolen. I dag er strekningen ved skolen skiltet med «Barn leker».

– Det bør også monteres lys på parkeringsplassen, der det løper barn til og fra biler og buss, og settes opp lys ved inngangen til skolen og barnehagen, sa Sverdrup.

Teknisk sjef Øystein Solaas viste til at redusert fartsgrense avgjøres av Statens vegvesen. I Vegdirektoratets kriterier for fartsgrense i byer og tettsteder heter det at der skoler vender ut mot vei skal fartsgrensen være 30 kilometer, samt at det anlegges fartsdumpere. Utenfor byer og tettsteder kan det være aktuelt med fartsgrense på 40 kilometer forbi barneskoler, ifølge kriteriene.

– Statens vegvesen er veieier og skiltmyndighet. Moskenes kommune kan kun komme med oppfordring, sa Solaas.

Kommentarer til denne saken