Mølnarodden har mistet alle offentlige tilbud for lengst, men ikke bygdeidentiteten. Det viser bygda nå som Posten Norge ønsker å endre postnummeret fra 1. oktober i år til 8384 Sund. I dag har Mølnarodden adresse 8380 Ramberg, men vil ha tilbake sitt eget postnummer, 8395 Mølnarodden.

Det har bygdelaget gitt beskjed om til Posten. Tirsdag fikk laget støtte fra formannskapet.

– Dette er positivt, og viser at bygdeidentiteten lever i Flakstad. Endring av postnummer har også en praktisk betydning ved at kontaktadresser endres, sa ordfører Trond Kroken.

Postens begrunnelse for å inkludere Mølnarodden i Sunds postnummer er «sammenheng med overgang til distribusjon av post annenhver dag, og vil gi et stabilt posttilbud i området.»

Formannskapet ber om at bygda får beholde postnummeret til Ramberg, dersom den ikke får sitt eget tilbake.