– De regionale flyrutene er ein viktig del av samferdselstilbudet i distriktene. Derfor har Regjeringa vedtak å styrke rutetilbudet og redusere billettprisene i de kommende FOT-utlysingene med avtaleoppstart i 2024, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på en pressekonferanse onsdag morgen.

– Det er viktig for denne regjeringa å gjøre det lettere og billigere å reise langs kysten vår. Lavere priser vil bedre hverdagen for mange på Vestlandet og i Nord-Norge. Det er mange som er avhengige av kortbanenettet, enten det er bedrifter, pendlere eller folk som skal besøke familie. Vi startet med å redusere ferjeprisane, og vi gjorde fergene gratis fleire stadar. Nå følger vi opp med å styrke flytilbudet. Vi minsker prisene for de som bruker fly og kortbanenettet i hverdagen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum i en pressemelding.

Regjeringa har vedtatt en øka satsing for å styrke flyrutetilbudet i distriktene. I FOT-utlysingene, som kommer senere i vår, vil en gjennomføre flere tiltak:

Lavere billettpriser og øket setekapasitet

Billettprisene på FOT-rutene er i dag regulert gjennom maksimalt tillate billettpriser, full fleksibel én veg. Disse ble halvert fra 1. april 2024 for rutene betjent med fly i Sør-Norge og Nord-Norge og for helikopterruta Værøy–Bodø fra 1. august 2024. Dette vil minske avstandskostnadene for både innbyggjarar og næringsliv. For å ta hensyn til en mulig vekst i etterspørselen vil kravene til setekapasitet øker der tallet på reisende er ventet å stige mest.

Bedre tilgjengeleghet fra Helgeland og nordover

Det har over flere år vært et lokalt ønske om tidligere landing i Bodø for rutene fra Helgeland, med tanke på muligheten for dagsreiser til universitetssykehuset i Tromsø. Regjeringa ønsker å imøtekomme dette for å betre legge til rette for pasienter og andre brukere av flyrutetilbudet nordover.

Endret rutestruktur og ny FOT-rute i Finnmark og Nord-Troms

Regjeringa legg opp til å foreta endringer i ruteopplegget i Finnmark og Nord-Troms. Styrka korrespondansekrav, færre krav til forbindelser, og ny FOT-rute mellom Kirkenes og Tromsø skal styrke transporttilbudet mellom Øst-Finnmark og Tromsø. Dette er i tråd med ønskene til Troms og Finnmarks fylkeskommune.

Flyruta Stord–Oslo tas inn i FOT-ordninga

I etterkant av pandemien har det kommersielle flyrutetilbudet mellom Stord og Oslo blitt svekket. Dette har medført lokale ønske om at flyruta blir inkludert i FOT-ordninga for å sikre et forutsigbart flyrutetilbud. Regjeringa har merket seg dette og ruta vil bli en del av utlysingen med avtaleoppstart 1. april 2024.

Kapasitetskrav på helikopterruta Værøy–Bodø

Når den nye avtalen trer i kraft 1. august 2024 blir maksimal billettpris på helikopterruta Værøy–Bodø halvert. Dette er i tråd med de andre FOT-rutene. I den komande utlysingen vil det også bli stilt krav om minst 15 seter i helikopteret for å sikre at kapasiteten i rutetilbudet blir videreført på dagens nivå.

– I Hurdalsplattforma satte regjeringa seg et mål om lavere priser og flere avganger på kortbanenettet. Nå følger vi opp disse målene med konkrete tiltak, sier Nygård.

Leder Mona Nilsen i Nordland Ap er fornøyd.

-Nå har vi kjempet frem at prisen på de dyreste flybillettene skal halveres. Dette har vi jobbet med lenge i Nordland Arbeiderparti og vi er et lag som har fått til dette. Vi har sagt at det skal være enkelt og effektivt å reise i vår landsdel, nå leverer vi på det. Vi skal også øke kapasiteten på de rutene med størst etterspørsel uten at det skal gå utover kapasiteten til andre ruter. Jeg er glad for at vi får gjennomslag på dette etter mye arbeid. Her leverer Støre-regjeringen på valgløfter, sier Nilsen