Vil kjøpe tomt på næringsområde: Har ventet fem år på svar

Flere venter på svar om de får kjøpe tomt på industriområdet på Napp.