Vil lage både bar, kino og destilleri i nytt hotell og reiselivsanlegg

Utbyggerne jobber videre med planene om hotell og et stort reiselivsanlegg i Digermulen.