Et benkeforslag fra 2013 gir utfordringer når formannskapet skal diskutere plassering av hytter i Glåpen hyttefelt på Sørvågen.

Det er den lokale bedriften Brødrene Arntzen AS som står bak planene om hyttefeltet. I neste uke skal formannskapet diskutere plasseringen av hyttene etter at det er kommet spørsmål knyttet til tidligere vedtak. I saksutredningen trekker teknisk sjef Øystein Solaas fram vedtak i saken fra 2013 og 2020. Formannskapet vedtok i begge møter, etter benkeforslag, at: «Mønehøyden på bebyggelsen må ikke synes over horisonten, sett fra Sørvågen».

– I ettertid kan det synes som om vedtaket om at mønehøyden ikke må synes over horisonten sett fra Sørvågen ikke lar seg forene med de andre punktene i vedtaket, og i reguleringsbestemmelsene. Ansvarlig søker burde ha oppdaget og gitt tilbakemelding til kommunen om dette, skriver Solaas som legger fram saken uten å anbefale hva politikerne bør gjøre. Konklusjonen hans er at plassering av hyttene er i tråd med opprinnelig godkjent plan og vedtatte reguleringsbestemmelser.