Gå til sidens hovedinnhold

Vil samarbeide om mottak av gamle campingvogner i Lofoten

Artikkelen er over 2 år gammel

LIAS Bilopphuggeri og Lofoten Avfallsselskap ønsker et samarbeid for å ta imot utrangerte campingvogner.

Fra 1.1.2018 ble det innført vrakpant ved innlevering av gamle campingvogner. Vrakpanten er på 3000 kroner.

Plassmangel

LIAS bilopphuggeri på Leknes er Lofotens eneste offentlige godkjente biloppsamlingsplass. De tar imot personbiler, bobiler, mopeder, motorsykler og snøscootere, men ikke campingvogner.

– Grunnen til at vi ikke tar imot campingvogner er at vi ikke har plass. Sanering av en campingvogn krever mye sortering, og derfor takket vi nei til å ta imot campingvogner. I tillegg har pågangen av biler økt betraktelig i år, og vi har ikke kapasitet, sier daglig leder Yngve Jenssen ved LIAS bilopphuggeri.

Han opplyser at fram til nå har Lofoten Avfallsselskap tatt imot campingvognene ved anlegget i Haugen. Nå har LIAS Bilopphuggeri søkt fylkesmannen om å etablere satellittmottak for kasserte campingvogner på LAS sitt område på Haugen.

– Vi fikk en forespørsel fra LAS om et samarbeid. De har opplegget for sanering, men ikke for utskriving av vrakmeldinger. Vi ønsker nå et samarbeid der campingvognene vil inspiseres ved ankomst, miljøsaneres og demonteres av LAS sitt personale. Vi vil stå for papirarbeid og utskrivning av vrakmeldinger. Vi synes det er viktig at det finnes et mottak for campingvogner i Lofoten, og vi håper vi får tillatelse til dette samarbeidet, sier Jenssen.

Fylkesmannen er positiv

Fylkesmannen i Nordland har sendt søknaden til Vestvågøy kommune for en uttalelse.

I brevet skriver fylkesmannen at forutsatt at aktivitetene på lokaliteten skjer i samsvar med beskrivelse i søknad og vilkårene i tillatelsen og gjeldende forskrifter, forventer de ikke vesentlige miljøulemper eller fare for forurensning knyttet til mottak og sanering av kasserte campingvogner.

– Støybelastningen for nærliggende bebyggelse forventes heller ikke å utgjøre nevneverdig belastning i forhold til eksisterende aktivitet i området, heter det i brevet fra fylkesmannen.

Vestvågøy kommune har fått frist til 1. juli for å komme med en uttalelse.

Kommentarer til denne saken