Vil se på mulighetene for bybuss: – Ønske om et bedre kollektivtilbud

Vågan ser på mulighetene for å etablere bybuss og/eller bestillingsbuss i kommunen.