På vegne av eier Arne Leif Hansen søker Lofot-Ing AS om å få bygge en lagerhall ved Uttakleivveien 83 på Vestvågøy. Tidligere var dette landbrukseiendom, men ble i 2007 oppdelt og landbruksarealet ble fradelt og solgt som tilleggsareal til annet bruk i drift på Uttakleiv.

Hansens søknad om dispensasjon fra arealplanen omfatter resteiendommen som de senere år vært brukt som lagerplass for eierens foretaksvirksomhet. Nå ønsker han å bygge et lagerbygg på rundt 140 kvadratmeter.

– En ser ikke at det planlagte tiltaket påvirker landskap, miljø eller omgivelsene eller i negativ grad, heter det i søknaden.