– For oss i Sortland kommune er det helt naturlig å delta som hovedpartner i en satsing som dette. At unge kommer seg ut av utenforskapet og inn som ressurser i det lokale næringslivet, har en meget stor samfunnsverdi, sier ordfører Karl-Erling Nordlund i Sortland kommune via en pressemelding.

Torsdag vedtok et enstemmig formannskap i kommunen å gå inn som hovedpartner i GaiaTalent.

Initiativtakerne til prosjektet betegner utenforskap er en av de største utfordringene samfunnet står overfor – både nasjonalt og regionalt.

– Aldri før har så mange mennesker i gruppen 18–30 år stått utenfor arbeid og utdanning som i dag. I Vesterålen er det registrert om lag 600 unge i langtidsledighet/utenforskap – i tillegg kommer gruppen av unge uføre og unge som ikke er registrert arbeidsledige. Samtidig er tilgangen på ung arbeidskraft, særlig i distriktene, for lav. GaiaTalent tar sikte på å koble unge i utenforskap med behovet for regional innovasjon og utvikling, påpekes det.

GaiaTalent blir nå en del GaiaVesterålen, som skal være et miljø- og historieprosjekt der innovasjon, forskning og teknologisk utvikling spiller sentrale roller. På Sortland skal det bygges et containermuseum, der det ved hjelp av svært avansert teknologi vil lages en modell av Vesterålen. I tillegg skal det utvikles et opplevelsesbasert eksportprodukt.

– Digital kompetanse fins i den unge generasjonen. Ingenting er mer naturlig enn å foredle denne kompetansen og koble den på regional innovasjon og utvikling. Slik kan vi både styrke kapasiteten for digital utvikling og tilføre lokalsamfunn ung arbeidskraft, sier Lars Utstøl, daglig leder i Kunnskapstreing IT.

GaiaTalent har en kostnadsramme på 11,3 millioner kroner. Forprosjektet har vært støttet av Samfunnsløftet. Prosjektstart for GaiaTalent er beregnet høsten 2021.

– Vi vil med dette knytte arbeidet mot utenforskap opp mot teknologiutviklingen i GaiaVesterålen. De digitale talentene skal nå jobbe samme med ett av Norges fremste teknologimiljø om utviklingen av GaiaVesterålen. Målet er at 30 unge i utenforskap i Vesterålen skal få en digital arbeidsplass, sier Ane Høyem, leder for Sortland Museum og prosjektleder for GaiaVesterålen.