Joshua Wako vil starte en frivillig lokal Amnestygruppe på Leknes med fokus på menneskerettigheter og samhold. Wako har drevet med frivillig menneskerettsarbeid i seks år. Da han kom til Norge som flyktning fra Uganda ble han medlem i Røde Kors hvor han var medlem i to år, og det siste året har han vært medlem hos Amnesty International.

– Jeg startet som menneskerettighetsaktivist i Uganda. Der startet jeg en kampanje som jobber for unge jenters rettigheter. De har ofte opplevd vold og mangler ofte hygieneartikler. Jeg ønsker å gjøre en positiv endring, sier Wako.

Lokallag

1. november skal Amnesty holde kurs på rådhuset på Leknes. De skal snakke om menneskerettigheter, Amnestys historie og arbeid og Amnestys arbeid regionalt.

– Målgruppa er unge folk som ønsker å engasjere seg, men alle er velkommen. De som vil være med på kurset kan melde seg på vår facebookside. Etter kurset håper jeg vi kan starte en lokal gruppe. Det er fint spesielt for folk som ønsker å engasjere seg i menneskerettighetsarbeid, men som ikke vet hvordan. Det er også bra for nettverksbygging, for unge og voksne folk, sier han.

Amnesty har ikke hatt et slik lokallag i Lofoten tidligere.

– Jeg håper den kan skape endring, og at den kan være med å engasjere unge og voksne. Unge folk spesielt bør engasjere seg, vi ser at de allerede gjør det med klimastreikene. De kan også engasjere seg i menneskerettighetsarbeid. Den lokale gruppa kan bevisstgjøre lokalt, starte kampanjer og jobbe for at andre skal ha grunnleggende menneskerettigheter. Jeg ser fram til at vi kan skape endring, lokalt og regionalt, sier Wako.

Trenger ikke være stort

Han mener det er viktig at folk som kan hjelpe noen, gjør det de kan. Det trenger ikke være noe stort.

– Du kan skrive, eller delta i kampanjer. Om du hjelper en eller to personer, er det nok. Jeg skriver mye og elsker å være med på kampanjer. Det er en slags hobby for meg, som å spille fotball eller svømme. Om jeg ikke gjør det, føler jeg at noe mangler, forteller han.