YS Stat har varslet at de vil ta ut rundt 2.000 medlemmer i streik hvis meklingen med staten ikke blir vellykket.

Meklingen i statsoppgjøret startet forrige onsdag og fortsetter 25. og 26. mai.

YS Stat har imidlertid allerede nå sendt ut et såkalt områdevarsel til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I varselet gis det en oversikt over hvilke virksomheter som kan bli berørt ved en eventuell streik.

YS Stat vil ta ut rundt 2.000 av sine medlemmer blant annet i departementene og underliggende etater som Kystverket, Tolletaten, Statens vegvesen, Kriminalomsorgen og Skatteetaten hvis meklingen ikke fører fram 26. mai.

– Med godt arbeid fra Riksmekleren satser vi på å unngå en konflikt, sier leder Pål N. Arnesen i YS Stat. Han beskriver likevel meklingsinnspurten som krevende.

(©NTB)