Gå til sidens hovedinnhold

Vil være typisk turiststed hele året

Reine bør få status som «typisk turiststed» hele året, ikke bare om sommeren, mener butikkene på stedet.

Coop Prix Reine og Reine Handleri ber nå Moskenes kommune om å søke helårig status som typisk turiststed for kommunesenteret. Reine er ett av fem steder i Lofoten som har fått statusen fra Statsforvalteren i Nordland, og som betyr at butikkene kan holde åpent syv dager i uka mellom 1. juni og 31. august. De øvrige er Sørvågen, Ramberg, Ballstad og Henningsvær. Butikkene er dermed ikke underlagt begrensningene i åpningstid i lov om helligdager og helligdagsfred.

Utgangspunktet for å få statusen er at en vesentlig del av omsetningen til butikkene er knyttet til turistsesongen, og at det er vanskelig å opprettholde driften med bare salg til lokalbefolkningen. De fem stedene i Lofoten har alle status som typisk turiststed for perioden 1. juni–31. august. Loven åpner for å søke status for hele året, opplyser, underdirektør hos Statsforvalteren i Nordland, Tor Sande.

– Stor økning

Det er kommunen som skal avgjøre om søknaden skal sendes eller ikke. Moskenes bør absolutt søke om å få utvidet statusen til hele året for Reine, mener de to butikkene, og viser til at turistsesongen i Lofoten er helårig.

Da kommunestyret søkte om Reine som typisk turiststed i februar 2017, argumenterte ordføreren med økt turisttrafikk hele året. Videre skrev ordfører Lillian Rasmussen at den planlagte sherpastien til Reinebringen, og en eventuell nasjonalpark, ville bidra til ytterligere økning. I 2018 vedtok regjeringen å etablere Lofotodden nasjonalpark, og parken ble åpnet i juni 2019. Sherpastien er nesten ferdig.

– De senere årene har Reine opplevd en eventyrlig vekst i tilstrømmingen av besøkende, både gjennom sommeren, og gjennom resten av året. Ser en bort fra situasjonen som følge av koronapandemien har en ikke lenger en enkelt høysesong, juni-august. Også vår høst og vinter er perioder med høy tilstrømming av besøkende til Reine, heter det i søknaden fra Reine Handleri og Coop Prix Reine, og legger ved en statistikk som viser at antall overnattinger i Lofoten mellom januar og april har økt fra 40.000 i 2010 til 109.00 i 2019.

– Intet i veien

– Stedene i Lofoten som har denne statusen søkte kun for deler av året, i disse tilfellene for sommersesongen. Det er intet i veien for at de aktuelle kommuner framsetter en ny søknad om «typisk turiststed» for eksempel for vintersesongen eller for hele året. Det er uansett viktig at det begrunnes, og kan godtgjøres at vilkårene for utvidelse er oppfylt, skriver Sande i e-post til Lofotposten.

– Søknaden er kommet, og skal behandles politisk. Min umiddelbare reaksjon er hvis kommunen søker bør det være for alle butikker, om de ønsker det. Også Sørvågen har status som typisk turiststed i sommermånedene, sier ordfører Lillian Rasmussen.

Henningsvær

Henningsvær var først ute med å få status som typisk turiststed, i 2008. Børge Larsen er daglig leder i Joker Henningsvær, og forbereder nå et utspill til kommunen.

- Jeg vurderer å be Vågan kommune søke om helårig status for Henningsvær. Jeg synes utspillet fra butikkene på Reine er godt, og støtter det, sier Larsen som også er leder i Vågan Høyre og kommunepolitiker.

Kommentarer til denne saken