Gå til sidens hovedinnhold

Vil vi ha industriell vindkraftutbygging på Vestvågøy?

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rødt Vestvågøy mener spørsmålet aktualiseres ved at det er selskap som har startet en prosess for å overbevise grunneiere i de to områdene Helgfjellet og Ostad, om at de bør stille sine arealer til disposisjon for vindkraftutbygging.

Dette er et så viktig samfunnsmessig spørsmål at det ikke bare skal overlates til grunneierne å ta stilling til spørsmålet om utbygging eller ikke. Noen har allerede dratt debatten i gang

I et innlegg i Lofotposten den 30.januar peker representanter for Norsk Ornitologisk Forening på konsekvensene utbygging av vindkraft har på truede arter og umistelig natur. De viser også til at før en overhodet tenker på slik utbygging må det høstes erfaring fra tidligere utbygginger på hvilken måte disse har innvirkning på fugle- og dyreliv, samt naturen i sin helhet.

De peker også på at den beste måten å unngå nedbygging av naturareal ligger i forhold til effektivisering av den strømmen vi allerede produserer, her er det snakk om titalls TWh som kan brukes til ytterligere elektrifisering av samfunnet.

Det har vist seg at storstilt utbygging av vindkraft på land både i Norge og ikke minst i Tyskland ikke har tilført lokalsamfunnene forventa økonomisk utbytte og vekst. Dette med unntak i anleggsperioden da lokale entreprenører og arbeidskraft kan bli engasjert.

Utnytting av vindkrafta er høyteknologisk industri og skaper få om ingen arbeidsplasser lokalt utover anleggsperioden. Så skatteinntekter over tid til lokalsamfunnet kan ikke påregnes

Spørsmålet er også om vi ville ha bygd ned deler av vår begrensa natur her i Lofoten med storstilt arealkrevende industriutbygging på høydedrag og fjell om det ikke hadde vært vindturbiner det hadde vært snakk om. Neppe. Industriutbygging plasseres på dertil egna steder, som medfører minst mulig ulempe og skader for folk og natur.

En annen side ved denne problemstillingen er økonomien i dette og hvordan det vil virke inn på vanlige folks økonomi.

Egentlig er det ikke lønnsomt å bygge ut vindkraft i Norge, prisen per Kwh er adskillig høyere enn elektrisitet produsert av vannkraft. Så når utenlandske selskap bygger ned vår natur med støtte fra staten og gunstig finansiering så tenker de fremover. Her er det snakk om harmonisering av prisene med EU på sikt, og da har utbyggingen av kabler til disse områdene av svært viktig. Noe som vi har fått en forsmak på denne vinteren, hvor strøm har blitt solgt ut til tross for lite oppfylte vannlager, og når så vinteren er her må vi kjøpe dyr og delvis forurensende kullkraft fra Europa.

Vi har et relativt lite overskudd i kraftproduksjon her til lands,og vi trenger ikke fler utenlandskabler for å håndtere dette overskuddet. Ei heller for å kjøpe kraft fra utlandet i underskuddsperioder.

Rødt Vestvågøy mener ut fra dette at industriell vindkraftutbygging på våre små naturarealer ikke må tillates nå eller i fremtida på grunn av de store inngrepene dette bidrar til i naturen, nedbygging av beite og turområder, ingen økonomi for lokalsamfunnet og på sikt må befolkninga påregne økt pris på strøm på grunn av harmonisering av energimarkedet i EU/EØS.

Vi har en mulighet til å sette en stopper for nedbygging av naturen allerede nå, i forbindelse med revidering av arealplanen i kommunen . Rødt Vestvågøy vil fremme forslag i forbindelse med planarbeidet der det sies klart nei til bruk av areal i kommunen til industriell vindkraftutbygging.

Kommentarer til denne saken