Blue-collar worker, Tradesman, Workwear, Wood, Engineer

annonsørinnhold fra

Material property, Font

NESO - en pionér innen utdanning

Visste du at NESO i Svolvær er den største bransjeorganisasjonen for byggebransjen i Nord-Norge? Nå feirer vi 35-årsjubileum sammen med alle som heier på den flotte landsdelen vår.

I 2021 fyller NESO 35 år. Det er en stor milepæl og suksesshistorie, både for byggebransjen i nord og de mange tusen ansatte i våre medlemsbedrifter.

Men også for oss som jobber i administrasjonen i Svolvær. Vi har i dag 18 ansatte på kontoret i Vestfjordgata og sysselsetter alt fra økonomer og ingeniører til jurister og IT-eksperter.

Stor arbeidsplass i Lofoten

– NESO har vokst masse siden tusenårsskiftet. I dag har vi blitt en stor organisasjon som bidrar med kunnskap, utdanning og mange kompetansearbeidsplasser i lokalsamfunnet. Dette er vi veldig stolte av og det vil vi feire på ulike måter gjennom året. Blant annet ønsker vi å gi lokalbefolkningen et innblikk i vår virksomhet i og utenfor kontoret i Svolvær, forteller salgs- og innkjøpsrådgiver i NESO, Torill Bentsen.

– Selv om jobben vi gjør i det daglige er mest synlig for medlemsbedriftene, har vi mye aktivitet her hjemme. Det ønsker vi å synliggjøre i jubileumsåret.

portrett.jpg

REKTOR

Gina Kveen har lang erfaring fra skolevesenet og har et stort hjerte for idrett. Hun lover skole og idrett i en fantastisk kombinasjon når WANG åpner neste år.


Dette er fonten som skal brukes på all brødtekst. Dobbeltklikk på tekstfeltet for å legge inn/endre tekst. Du kan velge å linke opp deler av brødteksten dersom du skal ha CTA-linker gjennomgående i teksten. Dette anbefales dersom klikk til kundens nettside er en viktig KPI. Når du legger inn en link som skal peke ut til kundens nettsted velger du følgende innstillinger: a) link type = external, b) legg inn linken, c) huk av for "open page in new tab", d) huk av for "add rel=nofollow", og e) huk av for "add rel=sponsored".

H3 er mellomtittelfonten

De årlige høstmøtene til NESO er en viktig møteplass for medlemsbedriftene. Her  Øksnes Entreprenør på scenen i Lofoten kulturhus sammen med administrerende direktør Ruben Jensen i NESO på Høstmøtet i Svolvær i 2019. Foto: Eivind Biering-Strand, Lofotposten

"

– Gjennom NESO står bedriftene sterkere enn noen gang


NESO brenner for yrkesfag

Mens NESOs medlemmer bygger broer, hus og hjem i hele landsdelen, er en av NESOs viktigste oppgaver er å bygge kompetanse og styrke rekrutteringen til bygg- og anleggsbransjen.

– NESO brenner for yrkesfag. Landsdelen og bedriftene skriker etter faglært arbeidskraft og behovet øker for hvert år som går. Både vår og fellesskapets viktigste jobb er å utdanne neste generasjon fagarbeidere og ledere som skal bygge Nord-Norge i framtida, sier kompetanseleder i NESO, Jack Johnsen. • ...Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon SA (NESO) er den største bransjeorganisasjonen for byggebransjen i Nord-Norge og den største frittstående næringslivsorganisasjonen i landsdelen.
 • ...NESO representerer 136 entreprenørbedrifter fra Trøndelag i sør til Troms og Finnmark i nord
 • ...Våre medlemsbedrifter til sammen omsetter for 13 milliarder kroner i hvert år.
 • ...Våre medlemsbedrifter har over 5.400 ansatte til sammen.
 • ...Bygge- og anleggsbransjen er den største næringen i Nord-Norge målt etter verdiskaping og en av de største målt etter antall sysselsatte.

FAKTABOKS

Visste du at...

Fyrtårn i utdanning

Siden NESO etablerte Formannsskolen tilbake i 1996 har over 300 bedrifter i Norge utdannet nye mellomledere for å heve kompetansen. I dag kan NESO skilte med åtte ulike skoletilbud for ufaglærte helt opp til toppledernivået i byggebransjen. Det siste skoletilbudet, NESOs BIM-skole, som startet i høst, har fokus på ny teknologi og skal styrke digitaliseringen hos medlemmene.

Men mest kjent, både lokalt og nasjonalt, er nok NESOs Lærlingeskole, som i dag er landsdelens største videregående skole i byggfag med 114 elever – de siste årene med venteliste. Den såkalte vekslingsmodellen til NESO har blitt landskjent.

– Elevene våre er garantert lærlingeplass idet de starter på den videregående utdanningen gjennom Lærlingeskolen. De kan bo og jobbe hjemme, har lønn under hele utdanningen og deltar på tre teorisamlinger i Svolvær hvert skoleår, forteller Johnsen.
Automotive design, Motor vehicle, Jeans, Jacket
 • Full stack, utvikler

 • DevOps, utvikler

 • Backend, utvikler

 • Frontend, utvikler

 • QA, testleder

 • UX-developer

MYSTORE ANSETTER

Syv utviklere på ønskelista til jul:

Utdannings- og yrkesmesser er svært viktige møteplasser for NESO. Vi vil skape interesse for yrkesfag så tidlig som mulig i skoleløpet. Her forteller kompetanserådgiver Børre Henningsen om mulighetene ved NESO lærlingeskole på Utdanningsmessa i Mo i Rana.

NESO bygger kompetanse

Så å si alle som starter på Lærlingeskolen ender opp som fagarbeider innen tømrer-, murer-

eller betongfaget. Karakterene er høyere enn på tradisjonelle byggfag og frafallet er på under 10 prosent. De lokale ringvirkningene fra skole- og kursvirksomheten er store, og det skal vi fortelle mer om senere i høst. Men det som står fast, er at byggenæringen i de tre nordligste fylkene er tilført mer enn 300 fagarbeidere siden oppstarten av NESOs lærlingeskole.

– Samlet har NESO gjennom disse årene hatt over 13.000 deltakere på våre kompetanseaktiviteter. Vi er kanskje den største private kompetansetilbyderen i landsdelen, poengterer Johnsen.NESO står bak Nordnorsk Bygg og Anleggsmesse, som er den største messen i Nord-Norge, uavhengig av bransje.

Juridisk ekspertise og gode avtaler

En av NESOs mest etterspurte tjenester er juridisk hjelp og bistand. På huset i Svolvær har NESO i dag et juridisk team av fire advokater, som støtter medlemmene innen alt fra bygg- og entrepriserett til offentlige anskaffelser og kontrakter og avtaler.

– Alle våre jurister har lokal forankring og har flyttet hjem med utdanning, erfaring og kompetanse som gir et løft til lokalsamfunnet, sier Bentsen.

NESO har også en offensiv innkjøpspolitikk og jobber daglig med leverandører for å forhandle fram markedets beste avtaler for sine medlemsbedrifter.

– Vi har i dag et 40-talls avtaler med leverandører av byggevarer, utstyr og tjenester som bransjen er avhengig av. Dette bidrar til at medlemsbedriftene våre sparer store beløp hvert år.


 • ...Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon SA (NESO) er den største bransjeorganisasjonen for byggebransjen i Nord-Norge og den største frittstående næringslivsorganisasjonen i landsdelen.
 • ...NESO representerer 136 entreprenørbedrifter fra Trøndelag i sør til Troms og Finnmark i nord
 • ...Våre medlemsbedrifter til sammen omsetter for 13 milliarder kroner i hvert år.
 • ...Våre medlemsbedrifter har over 5.400 ansatte til sammen.
 • ...Bygge- og anleggsbransjen er den største næringen i Nord-Norge målt etter verdiskaping og en av de største målt etter antall sysselsatte.

FAKTABOKS

Visste du at...

 • ...Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon SA (NESO) er den største bransjeorganisasjonen for byggebransjen i Nord-Norge og den største frittstående næringslivsorganisasjonen i landsdelen.
 • ...NESO representerer 136 entreprenørbedrifter fra Trøndelag i sør til Troms og Finnmark i nord
 • ...Våre medlemsbedrifter til sammen omsetter for 13 milliarder kroner i hvert år.
 • ...Våre medlemsbedrifter har over 5.400 ansatte til sammen.
 • ...Bygge- og anleggsbransjen er den største næringen i Nord-Norge målt etter verdiskaping og en av de største målt etter antall sysselsatte.

FAKTABOKS

Visste du at...

Flash photography, Cloud, Trousers, Sky, Smile, Mountain, White, Snow, Travel, Happy

Juridisk avdeling i NESO består i dag av fire advokater - alle med bakgrunn fra Lofoten. Fra venstre: Anette Glad, Gjert Eirik Olsen, Karina Krane og Fredrik Karlsen.

En samlende kraft i nord

Sammen er vi sterkere. Slagordet går som en rød tråd gjennom NESOs historie. Fra tidlig 80-tall etterlyste entreprenørene i nord møteplasser og samarbeid for å øke konkurransekraften mot nasjonale og internasjonale konsern.

– Gjennom NESO står bedriftene sterkere enn noen gang. Hvert år arrangerer vi en rekke møter og kurs i hele landsdelen. Vi har høstmøter med faglige og sosiale aktiviteter og vi arrangerer ikke minst Nordnorsk Bygg og Anleggsmesse hvert tredje år, som er den største messen i Nord-Norge, uavhengig av bransje, forteller Torill Bentsen.

Siden 2010 har NESO arrangert Nordnorsk Mesterskap for Lærlinger i Byggfag. Konkurransen har mye oppmerksomhet og har skapt positiv markedsføring av fagene tømrer, betong og murer samt hevet statusen for yrkesfag i landsdelen.

– Vi jobber med masse spennende og gleder oss til å gi lokalbefolkningen her hjemme en mulighet til å bli bedre kjent med oss, smiler Torill Bentsen i NESO.Statsminister Erna Solberg besøkte NESO i sommer. Her sammen med styreleder Jørn Vidar Johansen og kompetanseleder Jack Johnsen. Videre ser du glimt fra høstmøtet i Svolvær i 2019, med John Inge Johansen var konferansier og flere leverandører stilte på messe i Lofoten kulturhus.

 • Vi skal øke øke lønnsomheten i våre medlemsbedrifter.
 • Bidra med kompetanseutviklende og lønnsomhetsfremmende tiltak av høy kvalitet

 • Tilby de beste innkjøpsavtaler

 • Være medlemmenes talerør overfor myndigheter og opinion

 • Ha et godt faglig og sosialt nettverk


Hovedmålet for

NESO

Les mer om NESO her

Artems Portrait

PORTRETT

Navn Navnesen