I 1986 hadde NESO 1 ansatt i Svolvær. I dag er de 18 personer, fra venstre: Espen Rue, Karina Krane, Arild Kydland, Fredrik Karlsen, Lars Erik Flygel, Karl Fredrik Danielsen, Remi Hanssen, Lisa Dalhaug Nilsen, Gjert Olsen, Ruben Jensen, Henning Tennes, Tove Stendal, Mats Johansson, Jack Johnsen, Torill Bentsen, Børre Henningsen, Anette Glad, Simen Ryer

annonsørinnhold fra

Material property, Font

Slik havnet 18 arbeidsplasser i Svolvær

Les historien om hvordan NESO samlet entreprenørene i Nord-Norge til ett rike og samtidig ble en av de største kompetansearbeidsplassene i Lofoten.

– Det er jo lett å se at det har gått noen år, humrer administrerende direktør i NESO, Ruben Jensen.

De første NESO-bildene fra 80-tallet er god underholdning i dag. Både ansiktshår og bekledning var på et helt annet nivå den gang. Nå er barten borte og håret en smule gråere. Men engasjementet til NESO-veteranen er fortsatt like sterkt, 35 år etter at organisasjonen ble etablert i Svolvær.
portrett.jpg

REKTOR

Gina Kveen har lang erfaring fra skolevesenet og har et stort hjerte for idrett. Hun lover skole og idrett i en fantastisk kombinasjon når WANG åpner neste år.


Dette er fonten som skal brukes på all brødtekst. Dobbeltklikk på tekstfeltet for å legge inn/endre tekst. Du kan velge å linke opp deler av brødteksten dersom du skal ha CTA-linker gjennomgående i teksten. Dette anbefales dersom klikk til kundens nettside er en viktig KPI. Når du legger inn en link som skal peke ut til kundens nettsted velger du følgende innstillinger: a) link type = external, b) legg inn linken, c) huk av for "open page in new tab", d) huk av for "add rel=nofollow", og e) huk av for "add rel=sponsored".

H3 er mellomtittelfonten

Dress shirt, Water, Smile, Outerwear, Sky, Human, Sleeve

NESO-direktør Ruben Jensen anno 2021

Bygde nytt fagmiljø fra grunnen

Sommeren 1986 kjørte Jensen mutters alene rundt i Svolvær for å finne et krypinn som kunne fungere som kontor. I dag leder han en administrasjon med 18 ansatte og 136 medlemsbedrifter, som årlig omsetter for over 13 milliarder kroner.

– Det har vært en fantastisk reise og positiv utvikling hele veien. I dag eier vi vårt eget bygg i Vestfjordgata og vi har et tverrfaglig miljø av advokater, ingeniører, økonomer og pedagoger. Høy intern kompetanse bidrar til å skape et godt og inspirerende arbeidsmiljø. Vi har møtt mange skeptikere underveis, og jeg er veldig stolt over at vi har bygd opp et slikt fagmiljø her ute i distriktet, sier Jensen.

Et kontorsted født av kjærlighet

Hvordan disse 18 nåværende arbeidsplassene havnet i Svolvær og ikke ble sentralisert til et mer naturlig sted som Bodø, er verdt en liten avsporing. Det første NESO-styret ønsket at NESO skulle etableres i fylkeshovedstaden. De lokket med bedre betingelser og frynsegoder ved å starte i Bodø. Men den nybakte NESO-sjefen nektet.

– Det var Lofoten jeg skulle til. Og slik ble det. Ruben, som selv er fra Hammerfest, kan røpe at det var kjærligheten som trakk ham over til den rette sida av Vestfjorden.

– Jeg hadde jo truffet ei Lofot-jente, og da var valget enkelt, ler han.

Etter han møtte sin Marte i Alta og besøkte hennes hjemsted, var det aldri tvil om fortsettelsen.

– Skulle vi flytte fra Alta, så var det bare et sted som var aktuelt. Og det var Svolvær.Arm, Shirt, Photograph, Organ, Smile, Sleeve, Font, Line

NESO fikk godkjenning som landsdelens andre opplæringskontor i byggfaget allerede i oppstartsåret 1986. Ruben Jensen til høyre under signering av de første lærekontraktene. Faksimile: Lofotposten.

"

– Jeg hadde jo truffet ei Lofot-jente, og da var valget enkeltSamling i nord

For å forstå hva NESO har blitt i dag, må vi først skjønne bakteppet for hvorfor organisasjonen ble opprettet. Grunnmuren til NESO er bygd på samling, fellesskap og utvikling. Der små og mellomstore entreprenører i landsdelen tidligere hadde operert fra hver sin tue, begynte ideen om å forene kreftene å tvinge seg fram i begynnelsen av de glade 80-årene. Dette var under opptrappingen til den massive utbyggingen av Svartisen, der store entreprenører sørfra presset på for å kapre markedsandeler i Nord-Norge.

– Oljealderen var også på full fart inn i landsdelen, som lokket svenske og finske entreprenører til å kjøpe seg inn i Vesterålen og Finnmark. Da oppsto det litt panikk blant de lokale entreprenørene. Det ble et voldsomt skrik om urettferdig konkurranse og utenlandske aktører som ikke fulgte bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Jeg husker det ble sagt at finlenderne tok med seg pølser over grensa og grillet dem på bål av gammelt forskalingsmateriale.

Truet av riksentreprenørene

Det forteller Kolbjørn Hansen, daværende konsulent i Statens Teknologiske institutt. Hans innsats for å forene sprikende interesser blant entreprenørene i nord midt på 80-tallet var helt avgjørende for dannelsen av NESO.

– Situasjonen viste at det var en tydelig mangel på organisering blant de nordnorske entreprenørene. Manglende samarbeid og kontaktflater rundt de store jobbene gjorde at de store riksentreprenørene uhindret kunne komme på banen, forteller Hansen.


Hair, Smile, Newspaper, Jaw, Publication, Font

Faksimile fra Lofotpoten, med Erling Rokkan som satt i det første styret til NESO. Rokkan er gründer bak Betong og Entreprenør i Kabelvåg og har vært en viktig bidragsyter til NESOs utvikling.

Fellesskapet seiret

Etter flere drakamper og møter vant fellesskapstanken over særinteressene. 16. januar 1986 i Bodø ble Nordlandentreprenørenes Service-Organisasjon A/L (NESO) formelt stiftet av 12 fremsynte entreprenørbedrifter fra Nordland. Per Øverbyhagen ble valgt til NESOs første styreleder i styret satt blant andre Erling Rokkan (gründeren bak Betong og Entreprenør i Kabelvåg. Samtidig fikk Ruben Jensen, som eneste ansatt, jobben som daglig leder.

I stadig vekst

I oppstartsåret hadde NESO 20 medlemsbedrifter. Mot slutten av 80-tallet ble navnet endret til «Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon SA» slik at også entreprenører fra Finnmark og Troms kunne bli medlemmer. I 2004 ble det også åpnet for at entreprenører fra Nord-Trøndelag kunne bli medlemmer. I jubileumsåret 2021 har NESO vokst til 136 medlemmer som til sammen sysselsetter 5.400 medarbeidere. NESO er i dag den største organisasjonen for byggebransjen i Nord-Norge og den største frittstående næringslivsorganisasjonen i landsdelen.

Slår ring rundt lokalt eierskap

Hvordan eierskapsstrukturer og arbeidsmarkedet innenfor bygg og anlegg i landsdelen hadde sett ut i dag, uten NESOs innflytelse, kan man bare spekulere i.

– Bygg og anlegg er snart den eneste gjenværende bransjen i landsdelen som ikke er kjøpt opp av utlendinger eller større konsern med kontorsted på østlandet. 90 prosent er fortsatt lokaleid, og NESOs misjon har vært å sørge for at de lokaleide bedriftene skal være konkurransedyktige mot de internasjonale aktørene, sier Ruben Jensen.

– Vår strategi har vært å bygge kompetanse og felles slagkraft for å konkurrere. Det tror jeg vi har lyktes med. Fra å være håndverksbedrifter har de blitt kunnskapsbedrifter som ikke bare bygger, men som kjøper opp grunn og utvikler egne prosjekter. De har tatt inn hele verdikjeden og blitt konkurransedyktige. Som landsdelspatriot har det vært en fornøyelse å følge utviklingen i bransjen gjennom årene, sier han.


Facial expression, Clothing, Face, Hair, Head, Helmet, Smile, Cap, White, Blue

Ti av de første deltakerne på NESOs Formannsskole i 1995 ble senere toppledere i sine respektive bedrifter. Drar du kjensel på noen av de fremadstormende ungdommene? Vi kan røpe at tre av deltakerne er fra Lofoten: Ove Berg, Raymond Larsen og Bjørn-Gunther Stokvik.

Mange milepæler

Gjennom 35 år er det mange milepæler, blant annet:

 • Samlingen av landsdelen, ved at NESO åpnet for medlemmer fra Troms og Finnmark (1989)

 • Lanseringen av Formannsskolen i 1995. Det første av dagens åtte tilbud i skoletrappa til NESO som dekker hele spekteret fra ufaglært til toppleder. Alt utviklet i nært samarbeid med bransjen og medlemsbedriftene.

 • Ansettelse av kompetansesjef i 1998. I dag er NESO den største frittstående utdanningsaktøren i landsdelen. Til sammen har over 13.000 deltatt på NESOs kurs- og skoleaktiviteter.

 • Ansettelse av innkjøpssjef i 2004. Gode innkjøpsavtaler har spart medlemmene for store beløp og byggevarer er det største segmentet. NESO var i mange år Byggmakkers største kunde nasjonalt sett før Per Strand ble oppkjøpt. Forsikringsordningene til NESO er samtidig så gunstige at over 90 prosent av medlemsmassen bruker tilbudet.
 • Lanseringen av Lærlingeskolen i 2009, som fortsatt er den eneste av sitt slag i hele landet.

 • Ansettelsen av første advokat i 2004. NESOs juridisk avdeling har i dag det største miljøet av spisset kompetanse på bygg- og entrepriserett, med fire advokater som kun jobber for medlemsbedriftene.  
 • HMK Kong Harald besøkte NESOs Lærlingeskole i 2012.


Laserfokus på kundene

Ruben Jensen tror den positive utviklingen til NESO skyldes dedikert kundefokus.

– Vi utvikler oss sammen med kundene våre og har dem i fokus hele tida. Det tror jeg er en kritisk suksessfaktor. Samtidig er vi utviklingsorientert og hele tiden på jakt etter nye produkter og tjenester. Ikke minst jobbe vi målrettet for lønnsomhet, både internt og for medlemmene. Når du har så dyktige medarbeidere med rett fokus, da må det bare blir bra.

Framover vil mye av fokuset til NESO handle om digitalisering og industrialisering av byggebransjen Men den viktigste saken er fortsatt rekruttering.

– Landsdelen trenger 25.000 nye arbeidstakere i alle bransjer innen utgangen av 2026. Det tilsvarer hele Harstads befolkning. Samtidig synker både ungdomskull og befolkningen generelt i landsdelen. Selv i dag klarer vi ikke fylle dagens arbeidsplasser med nok folk. Kampen om de gode hendene og de gode hodene blir bare tøffere og tøffere. Og med større konkurranse har vi en kjempestor oppgave med å hjelpe bedriftene med å rekruttere arbeidskraft.

Ruben Jensen forventer ikke at folk i lokalsamfunnet er klar over ressursene og kompetansen som finnes i NESO-systemet

– Nei, vi jobber jo mot én bransje og eiere i en hel landsdel og er ikke lokalt orientert. Mange har nok hørt om NESO og spesielt Lærlingeskolen her i Lofoten. Derfor er det artig å markere 35-årsjubileet med å fortelle litt om hvem vi er og det vi jobber med.Flash photography, Cloud, Trousers, Sky, Smile, Mountain, White, Snow, Travel, Happy

LES MER

NESO - en pionér innen utdanning


 • Full stack, utvikler

 • DevOps, utvikler

 • Backend, utvikler

 • Frontend, utvikler

 • QA, testleder

 • UX-developer

MYSTORE ANSETTER

Syv utviklere på ønskelista til jul:

 • ...Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon SA (NESO) er den største bransjeorganisasjonen for byggebransjen i Nord-Norge og den største frittstående næringslivsorganisasjonen i landsdelen.
 • ...NESO representerer 136 entreprenørbedrifter fra Trøndelag i sør til Troms og Finnmark i nord
 • ...Våre medlemsbedrifter til sammen omsetter for 13 milliarder kroner i hvert år.
 • ...Våre medlemsbedrifter har over 5.400 ansatte til sammen.
 • ...Bygge- og anleggsbransjen er den største næringen i Nord-Norge målt etter verdiskaping og en av de største målt etter antall sysselsatte.

FAKTABOKS

Visste du at...

 • ...Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon SA (NESO) er den største bransjeorganisasjonen for byggebransjen i Nord-Norge og den største frittstående næringslivsorganisasjonen i landsdelen.
 • ...NESO representerer 136 entreprenørbedrifter fra Trøndelag i sør til Troms og Finnmark i nord
 • ...Våre medlemsbedrifter til sammen omsetter for 13 milliarder kroner i hvert år.
 • ...Våre medlemsbedrifter har over 5.400 ansatte til sammen.
 • ...Bygge- og anleggsbransjen er den største næringen i Nord-Norge målt etter verdiskaping og en av de største målt etter antall sysselsatte.

FAKTABOKS

Visste du at...

Les mer om NESO her

Artems Portrait

PORTRETT

Navn Navnesen