annonsørinnhold fra

Azure, Font

FOKLO har blitt Tenk Lofoten

Flerfaglig Opplæringskontor i Lofoten (FOKLO) skifter navn til Tenk Lofoten. Nå skal kontoret hente lærlinger fra hele landet til Lofoten.

Lanseringen av det nye navnet er en del av en større reprofilering som FOKLO startet for halvannet år siden. FOKLO har i samarbeid med Egga Utvikling og SILO/Signert Lofoten jobbet fram nytt navn, ny logo og profil og lagt en strategi for videre satsing framover.Retter blikket utover

– Målsetningen er at vi skal være det foretrukne opplæringskontoret i Lofoten i alle fag. Det er gjort en grundig og innovativ prosess i selskapet, der navnebyttet til Tenk Lofoten har vært en del av strategiprosessen. Jeg er veldig tilfreds med både navnet og profilendringen for et dynamisk og flott selskap, sier ordfører i Vestvågøy og styreleder i Tenk Lofoten, Remi Solberg.


Tenk Lofoten ble etablert i 1995 og har i dag 116 medlemsbedrifter lokalisert i alle Lofot-kommunene. Hovedkontoret på Leknes sysselsetter 8 konsulenter. Primæroppgaven er å bistå lærlinger og bedrifter med koordinering og kvalitetssikring av utdanningsløpet fram mot fagbrev.


– Allerede høsten 2019 startet vi prosessen med å bygge et nytt og framtidsrettet opplæringskontor. Vi var godt i gang da pandemien kom og satte alt på vent. Underveis har det dukket opp så mange nye momenter at vi trengte profesjonell hjelp. Derfor har vi leid inn Egga Utvikling som har bistått i prosessen og blant annet undersøkt hva næringslivet og medlemsbedriftene trenger, forteller daglig leder i Tenk Lofoten, Sten Roger Sandnes.

portrett.jpg

REKTOR

Gina Kveen har lang erfaring fra skolevesenet og har et stort hjerte for idrett. Hun lover skole og idrett i en fantastisk kombinasjon når WANG åpner neste år.


Dette er fonten som skal brukes på all brødtekst. Dobbeltklikk på tekstfeltet for å legge inn/endre tekst. Du kan velge å linke opp deler av brødteksten dersom du skal ha CTA-linker gjennomgående i teksten. Dette anbefales dersom klikk til kundens nettside er en viktig KPI. Når du legger inn en link som skal peke ut til kundens nettsted velger du følgende innstillinger: a) link type = external, b) legg inn linken, c) huk av for "open page in new tab", d) huk av for "add rel=nofollow", og e) huk av for "add rel=sponsored".

H3 er mellomtittelfonten

FOKLO har blitt til Tenk Lofoten - Et mer utadrettet opplæringskontor som nå skal hente lærlinger fra hele Norge til Lofoten

Solid fundament

Undersøkelsen gir Tenk Lofoten strålende tilbakemeldinger både på oppfølgingen av lærlingene og opplæringskontorets samfunnsrolle.


– Vi vet at grunnfundamentet for å gå videre er svært solid. Samtidig har bedriftene stort behov for faglært arbeidskraft og etterspør som ungdom som tenker Lofoten. Svaret på dette på dette er å tenke mer utadrettet. Vi må ha større bredde i rekrutteringen og ta godt vare på dem som kommer hit. Da må vi også et nytt navn. “Flerfaglig Opplæringskontor i Lofoten” er

for langt og har utgått på dato, erkjenner Sandnes.


Ambisjonen er å tiltrekke oss dyktige ungdommer som vil flytte hit å ta fagutdanningen i Lofoten

Remi Solberg, styreleder i Tenk Lofoten

"

Et fyrtårn i fagopplæringen

Tenk Lofoten har i dag rundt 150 lærlingkontrakter løpende gjennom året. Etter omprofileringen og satsingen utenfor regionen, er målet at kontoret skal øke til 180 kontrakter hvert år.


– Ambisjonen at vi skal være et fyrtårn i fagopplæring - også utenfor Lofoten, sier Sandnes.


– Vi ønsker at ungdom skal tenke Lofoten når de tenker karriere. Her oppe får du ikke bare en fantastisk fagutdanning, du får også så uendelig mye på kjøpet. Unike erfaringer og opplevelser som du har med i bagasjen resten av livet, uansett hvor du drar.


Marianne Eriksen Johnsen er lærling i bilfaget for lette kjøretøy og tar læretiden ved Bil i Nord på Leknes.

Bygger begeistring for yrkesfag

Tenk Lofoten skal være et framtidsrettet opplæringskontor forankret i bærekraftsmålene i De Grønne Øyene. Vi skal også aktiv samfunnsrolle i forhold til å skape begeistring for yrkesfag.


– Det er overhodet ikke noe galt med å velge Studiespesialisering, men vi føler nok at mange unge ikke har fått god nok informasjon om yrkesfag. Pandemien har lært oss mye om hvor risikabelt det er å basere seg på utenlandsk innleid arbeidskraft. Vi har sett at yrkesfag, med unntak av reiseliv, har stått fjellstøtt under krisen. Fagbrev og svennebrev har vært - og vil fortsatt være - et verdipapir som nærmest garanterer jobb. ikke minst er det et gullkantet dokument for videre utdanning, sier Sandnes.Foretrekker praktisk arbeid

– Jeg valgte yrkesfag fordi jeg trives veldig godt med praktisk arbeid. Jeg føler jeg lærer mer og får mer erfaring ved å komme tidlig ut i arbeidslivet, sier Marianne Eriksen Johnsen. Hun er lærling i bilfaget for lette kjøretøy og tar læretiden ved Bil i Nord på Leknes.


Ved Bunnpris Gourmet i samme by har Greta Mickevicute lærlingplass i Salgsfaget. – Jeg har alltid likt å arbeide med mennesker. I salgsfaget treffer du masse folk og får prate med turister. Det er noe som alltid har interessert meg, sier hun.


Marianne mener flere unge bør vurdere mulighetene innen yrkesfag.

– Yrkesfag gir deg masse erfaring og du får et tidlig innblikk i hvordan det er å være ute i arbeid, sier hun.Natural foods, Food group, Smile, Plant, Tire, Selling, Wheel, Fruit, Greengrocer

Greta Mickevicute har lærlingplass i salgsfaget ved Bunnpris Gourmet på Leknes

Verdens beste rekrutteringsform

Styreleder Remi Solberg legger vekt på at Tenk Lofoten skal bidra til å sikre næringslivet i Lofoten nye hender og faglært arbeidskraft i årene som kommer.


– Vi skal være et godt verktøy for bedriftene i Lofoten, og ambisjonen er å tiltrekke oss dyktige ungdommer og som vil flytte hit og ta fagutdanningen i Lofoten, sier han.


Sten Roger Sandnes viser samtidig til at 30 prosent av ungdommene som i dag går ut av yrkesfag ikke får lærlingplasser.


– Disse må vi nå ut til. Vi må få dem til tenke Lofoten, hvor vi i dag har 20 ledige lærlingplasser i alt fra Salgsfaget til Byggfag og Helsefag. De fleste næringene etterspør fagkompetanse, og det er er der vi skal bistå, sier han. Og legger til: - Mange næringer har skjønt den beste rekrutteringsplattformen i verden fins gjennom lærlingeordningen. Men det krever at vi har en vilje til satse lokalt. At vi ikke bare baserer oss på utenlandsk arbeidskraft, men virkelig satser på norsk ungdom.

Artems Portrait

PORTRETT

Navn Navnesen