Street fashion, Flash photography, Water, Sky, Cap, Sleeve, Lake, Grass
Street fashion, Flash photography, Water, Sky, Cap, Sleeve, Lake, Grass

Double-click to select video

Lofotmodellen til TENK Lofoten gir stadig flere en enklere vei til trygge jobber med god lønn. (se video over)

annonsørinnhold fra

Material property, Azure, Font

TENK Lofoten søker lærlinger i flere fag

Visste du at gjennom Lofotmodellen får du all teorien innbakt i den praktiske opplæringen - mens du er i full jobb? Nå søker vi nye lærlinger i flere fag!

Window
Welder, Grinding, Steelworker, Welding, Metalworking
Flash photography, Smile, Sleeve
Automotive tire, Motor vehicle, Wheel
Personal protective equipment, Hard hat, Glasses, Helmet, Workwear, Headgear, Engineer
Mitre saws, Automotive design, Black, Style
Motor vehicle, Hard hat, Sky, Helmet, Workwear, Glove, Yellow, Engineer, Cloud
Miter saw, Mitre saws, Workwear, Tradesman
Safety glove, Automotive design, Workwear
Hard hat, Workwear, Sky, Cloud, Gesture, Engineer
Interior design, Window, Building, Lighting, Kitchen
Motor vehicle, Automotive tire, Alloy wheel, Smile, Hood, Tread
Workwear
Flash photography, Face, Smile, Sleeve, Happy, Gesture, Sky
Automotive tire
Workwear
Smile, Table, Chair
Smile, Leisure, Sharing

Daglig leder Ørjan Bringslimark i Risaksla barnehage rekrutterer nye ansatte gjennom Lofotmodellen.

Helene Torheim elsker å jobbe med barn og ville tidlig ut i jobb. Lofotmodellen ga henne muligheten.

Dette er Lofotmodellen

Målsetningen til Tenk Lofoten er å være det foretrukne opplæringskontoret i Lofoten i alle yrkesfag.

Nå lanserer vi Lofotmodellen som skal gjøre det enklere enn noen gang å ta fagbrev/svennebrev.

I Lofotmodellen tilpasses fagopplæringen til den enkelte kandidat.

I denne modellen slipper du å sitte på skolebenken. All teori i programfagene blir integrert i den praktiske opplæringen på arbeidsplassen.


  • Gjør det enklere enn noen gang å ta fagbrev/svennebrev.
  • Tilpasser fagopplæringen til den enkelte kandidat.
  • I Lofotmodellen slipper du å sitte på skolebenken. All teori i programfagene blir integrert i den praktiske opplæringen på arbeidsplassen.
  • Passer utmerket for voksne kandidater som vil unngå tradisjonelt løp med 2 år på skole + 2 års læretid, men som heller vil ta full opplæring i bedrift.  

Lofotmodellen

Lofotmodellen skaper resultater

– I Risaksla barnehage passer Lofotmodellen veldig godt fordi teori og praktisk arbeid innlemmes i opplæringen. Kandidatene slipper å sitte på skolebenken og de får praktiske oppgaver gjennom læretida si, sier Ørjan Bringslimark, daglig leder i Risaksla barnehage.

– Yrkesfag er noe av det viktigste vi har. Vi er helt avhengig av fagarbeidere i alle næringer. For vår del er det avgjørende å ha fagarbeidere i barnehagene. Tar du læretida får du garantert jobb etterpå. Lønna er heller ikke noe å kimse av - den er ganske bra! Og ønsker du å gå videre, så har du alle muligheter å pne i etterkant.

Bildetekst eller sitat som beskriver situasjonen på bildet.
Hard hat, High-visibility clothing, Sky, Cloud, Helmet, Snow, Workwear, Tradesman, Slope, Glove

Odin Larsen tar fagbrev i betongfaget hos Lofot Entreprenør. Gjennom Lofotmodellen får han all nødvendig teori bakt inn i det praktiske arbeidet. På den måten slipper han tradisjonell skoleundervisning under utdanningen.

"

Yrkesfag er noe av det viktigste vi har. Samfunnet er helt avhengig av gode fagarbeidere i alle næringer.


Ørjan Bringslimark, daglig leder i Risaksla barnehage

Full jobb under utdanning

– Jeg hadde lyst til å jobbe ute og ikke sitte inne med en kjedelig kontorjobb. Jeg hadde ikke lyst til å gå så mye skole for å komme meg ut i arbeidslivet og tjene penger, forteller Odin Larsen, lærling i betongfaget hos Lofot Entreprenør.

Lofot Entreprenør bare en av flere bedrifter som Lofotmodellen aktivt til å utdanne neste generasjon fagarbeidere.

– Lofotmodellen gir våre ansatte en mulighet til å ta fagutdanning og et fagbrev samtidig som de er i full jobb, sier prosjektleder i Lofot Entreprenrør, Monica Lorentzen.

– Vi har også mange voksne ansatte med familie og hjem. De har ikke mulighet til å ta fri gjennom lengre perioder for å ta videreutdanning. Gjennom Lofotmodellen kan de være i full jobb samtidig som de tar utdanning.


Helene vil jobbe med barn

Odin vil ut og tjene penger

Monica trenger dyktige fagarbeidere til bedriften sin

Lofotmodellen dekker behovene til begge parter

Lofotmodellen sørger for at du når dine mål

High-visibility clothing, Hard hat, Vehicle, Workwear, Helmet, Sky, Asphalt, Snow, Yellow, Tire
Forehead, Hair, Nose, Cheek, Smile, Skin, Lip, Eyebrow, Mouth, Eyelash

I bildeteksten settes en forklarende tekst. Legg gjerne inn fotografens navn på denne måten. Foto: Navn Navnesen

I bildeteksten settes en forklarende tekst. Legg gjerne inn fotografens navn på denne måten. Foto: Navn Navnesen

High-visibility clothing, Hard hat, Outerwear, Workwear, Helmet, Building, Tradesman, Jacket, Engineer, Glove

Styrker rekrutteringen

Lofot Entreprenør mener Lofotmodellen er fantastisk verktøy for å rekruttere nye ansatte.

– Metoden der teori kommer som praktiske oppgaver mens du jobber, gjør at personer som kanskje ikke trives på skolebenken kan jobbe og lære teori samtidig. Jeg opplver at dette et er en vinn-vinn situasjon, der vi rekrutterer arbeidskraft samtidig kandidtatene øker fagkunnskapen, utvikler ferdighetene sine og blir enda bedre i jobben, sier Monica Lorentzen.

Face, Hair, Water, Sky, Glasses, Eye, Muscle, Blue, Azure, Sleeve

TENK LOFOTEN


Etablert i 1995

116 medlemsbedrifter i Lofoten
Hovedkontor på Leknes

Hjelper lærlinger og bedrifter med koordinering og kvalitetssikring av utdanningsløpet fram mot fagbrevet

Daglig leder er Sten Roger Sandnes


Tilpasset den enkelte kandidat

Daglig leder Sten Roger Sandnes i TENK Lofoten forklarer at Lofotmodellen tilpasser opplæringen til den enkelte kandidat.
– I motsetning til andre modeller tar ikke vi kandidatene ut av arbeidsplassen for å gi dem teoretisk undervisning. I Lofotmodellen knyttes teorien inn i det praktiske arbeidet hver dag. Gjennom jevnlige oppfølgingsmøter speiler vi opplæring og teori opp mot eksamen, sier han.

– Dette har vist seg å være en fantastisk løsning både for bedriftene og kandidaten. Lærlingsverdien blir større og vi har stor suksess i forhold til gjennomføringen av fagprøve og svennebrev.
Telefon 950 09 508

E-post [email protected]

Adresse Storvollveien 45, 8370 Leknes

Nettsted: https://www.tenklofoten.no/