Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

SUFI tar steg videre

Annonse fra Flakstad Utvikling

SUFI i Sund er trolig Flakstad-samfunnets skjulte juvel. Selskapet har i flere år vært en av landets største produsenter av tørrfisk. Nå skal egenutviklet teknikk føre dem videre.

I Sund spirer og gror det som aldri før. For mange assosieres bygda best med en av landets siste aktive svartsmeder, men næringsmessig er Sund i dag et av de mest spennende stedene i Flakstad kommune.

Til tross for å være et lite sted, har Sund blitt et av de viktigste sentrene for norsk tørrfiskproduksjon. Samlet omsatte de to produsentene på stedet fiskeverdier for over 74 millioner kroner i 2015, og SUFI alene stod for rundt 75 % av denne omsetningen. Dette gjør Sund til et kraftsenter innenfor regionens tørrfiskindustri. I tillegg produserer SUFI også tørrfisk for andre selskaper, noe som bringer verdien av fiskeproduktene som håndteres i Sund opp i godt over 100 millioner kroner.

10 prosent av landets tørrfisk

I dag er mer enn 10 prosent av all tørrfisk i Norge på en eller annen måte innom det lille tettstedet. Det kjøpes og selges. Det investeres i bygg, og det gjøres banebrytende tekniske nyvinninger. Kort og godt er Flakstad og Sund inne i en spennende tid. 

For SUFIs del startet forvandlingen for alvor i 2010, da eier og daglig leder Ståle Olsen fikk sving på sin nye driftsmodell. Mens man tidligere eide all fisken selv, begynte man da å leieprodusere tørrfisk også for andre selskaper. På denne måten er SUFI blitt kompetanseleverandører innenfor faget produksjon og vraking av tørrfisk, og har vært i stand til å øke volum og antall ansatte betydelig.

(saken fortsetter under bildet)

Den mobile arbeidsplattformen til Ståle Olsen sørger for større effektivitet og ikke minst høyere sikkerhet for de ansatte. (Foto: Sander Lied Edvardsen)

Mer samarbeid – bedre resultater

Den nye driftsmodellen har redusert risikoen i selskapet betydelig, og tillatt en formidabel vekst de siste seks til syv årene. Selskapet har gått fra å være kommunens lillebror til storebror i fiskerinæringen bare siden 2009. Mens selskapet omsatte for under 10 millioner i 2009, er SUFI i dag tre ganger større enn JM Langaas Drift og på størrelse med Ramberg Fisk målt i omsetning. 

Ståle Olsen legger også vekt på at den nye driftsmodellen bidrar til at de ulike selskapene i kommunen unngår å tråkke hverandre på tærne. I dag har SUFI et tett samarbeid med flinke folk i både Ramberg Fisk og Bjørn Gjertsen, blant annet gjennom leie av hjeller og sperring av fisk i vintermånedene, i tillegg til handel med tørrfisk. 

– Som følge av at vi produserer mer fisk enn før, har vi også vært i posisjon til å selge tørrfisk gjennom hele året, ikke bare om høsten, sier Ståle Olsen. Dette gjør at SUFI har styrket sin posisjon på det italienske markedet kraftig de siste årene, og i dag er blant de største eksportørene av tørrfisk til støvellandet. 

Til tross for et nært og godt samarbeid mellom kommunens største aktører innen fiskeri, utgjør dette likevel ikke mer enn 8 til 10 prosent av SUFIs totale omsetning. Selskapets andre samarbeidspartnere spenner seg fra Lofoten i sør til Finnmark i nord. 

– Vi setter stor pris på det nære samarbeidet vi har med selskapene vi produserer for, og er åpne for å ekspandere ytterligere på leieproduksjon, sier Olsen, og åpner med dette døra for andre som ønsker å leieprodusere fisken sin i Sund.

(saken fortsetter under bildet)

Fisken tømmes oppi plattformen, derfra fraktes den på samlebånd fram til de ansatte som kan henge den på hjell. (Foto: Sander Lied Edvardsen)

Effektiviserer

Olsen påpeker likevel at fiskerinæringen er syklisk. Dette er også noe han forbereder seg på, og tar nå grep som vil ruste selskapet mot fremtidig ruskevær i bransjen. Mange har sikkert sett de store, ruvende hjellene som har dukket opp i Flakstad de siste årene. Disse har ikke bare bedret tørkeforholdene for SUFI og Ramberg Fisk, som begge har bygget på denne måten. De var også første del i en plan om å effektivisere tørrfiskproduksjonen for å redusere behovet for manuelt arbeid. Slik skal bedriften i Sund være konkurransedyktig også i årene som kommer. 

SUFI ønsket nemlig å kjøre en mobil arbeidsplattform mellom hjellene for å lette og effektivisere jobben for sine ansatte. Hovedmålet var å kunne produsere mer tørrfisk av høy kvalitet, men med samme bemanning som tidligere.

– Det er avgjørende å få fisken fort på hjell. Målet var dessuten å redusere risikoen for skade for dem som utfører jobben. Dyktige, friske og motiverte ansatte er viktig, skyter Olsen inn. 

Han har selv gjort jobben med å lage arbeidsplattformen som den siste tiden har vært i aksjon ved tørrfiskhjellene sør for Ramberg. I bunn for innretningen ligger en mobil løfteplattform av den typen flyselskaper bruker for å laste store fly. Den inkluderer også en skylletransportør, eget lager for råveden som fisken henges på og ikke minst – varmekabler og rekkverk for å forhindre arbeidsulykker.

«Litt modifisering» ble millioner

– Det kreves litt modifisering, så er den klar, antok Olsen, da han startet jobben. To år og flere millioner kroner seinere er han likevel fornøyd med resultatet. Investeringene har vært store, faktisk mer enn 10 ganger større enn det selskapet fikk i tilskudd av Flakstad Utvikling til prosjektet. Imidlertid har plattformen fungert som den skal, noe som trolig gjør den til en god og fremtidsrettet investering.

– Vi mener plattformen, sammen med andre produksjonsløsninger vi har, vil vise seg å være avgjørende i fremtiden. På denne måten kan vi leieprodusere fisk for andre til en lavere pris enndet ville kostet dem å produsere den selv, sier Olsen.

(saken fortsetter under bildet)

Ytterst i Sund ligger SUFI. (Foto: Sander Lied Edvardsen)

Veien videre 

Selv om solen skinner i dag, er det ingen tvil om at Olsen er klar over utfordringene i årene som kommer. 

– Vi har de operasjonelle løsningene som kreves, og en rekke gode samarbeidspartnere. Det bør dermed være rom for å ekspandere ytterligere, fortsetter Ståle Olsen. Han understreker imidlertid at han gjerne skulle sett veien til Sund utbedret, aller helst lagt om. Med flere hundre tunge kjøretøy innom i løpet av en sesong er god infrastruktur svært viktig. 

– Slik veien går i dag mottar vi daglig klager fra sjåfører. I tillegg skulle vi gjerne sett at trailerne hadde sluppet å kjøre direkte gjennom boligfeltene, der små barn ofte leker, påpeker han.

Omstilling i praksis

– Selskapet leverer så det holder. Dette er en av stjernene i omstillingsjobben i kommunen, skryter Rolf G Zimmermann i Flakstad Utvikling. Han mener at selskapets resultater taler for seg selv, og forteller om seriøse og hardt arbeidende forretningsfolk i Sund. 

– Når denne investeringen gir full effekt vil det redusere produksjonskostnadene og øke kvaliteten på tørrfisken fra Sund. Dette vil tillate at Flakstad fortsetter å ta markedsandeler, og styrker sin posisjon i landets tørrfiskmiljø. Her snakker vi svært effektiv omstilling omsatt i praksis, fortsetter Zimmermann.

(saken fortsetter under bildet)

(Foto: Sander Lied Edvardsen)

Vekker interesse nasjonalt

Han mener kommunen bør være superstolte av det som skjer i Sund, og heie frem bedrifter som lykkes så godt med sine omstillingsprosjekter. Bransjefolk fra andre deler av landet har allerede begynt å skjønne at det er verd å kikke SUFI nærmere i kortene. Rett før påske la et filmteam på oppdrag fraSjømatrådet turen innom for å filme hengeprosessen med den nye plattformen i bruk.

– Det er utrolig hyggelig, og en fjær i hatten for hele Flakstad-samfunnet. Jeg tror mange har noe å lære av hvordan SUFI innretter seg for fremtiden i denne krevende bransjen, sier Zimmermann.

Redaksjonen i Lofotposten har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet