Personalia

Petter Karlsen er 30 år
Petter Karlsen er 30 år
Petter Karlsen er 30 år
Petter Karlsen er 30 år
Nicolai Rist er 7 år
Nicolai Rist er 7 år
Johanne Filipowicz er 10 år
Johanne Filipowicz er 10 år
Johanne Filipowicz er 10 år
Johanne Filipowicz er 10 år
Caroline A. Andersen er 9 år
Caroline A. Andersen er 9 år
Torje Hanssen og Noah Nasch Pedersen er 12 år
Torje Hanssen og Noah Nasch Pedersen er 12 år
Olai Elvebakk er 13 år
Olai Elvebakk er 13 år
Viola Sørgård er 10 år
Viola Sørgård er 10 år
Klara Hansen er 90 år
Klara Hansen er 90 år
Rolf-Jørgen Johansen er 66 år
Rolf-Jørgen Johansen er 66 år
Gabriel Johansen er 9 år
Gabriel Johansen er 9 år
Elisabeth Belsvik og Hans Christian Dahl har fått barn
Elisabeth Belsvik og Hans Christian Dahl
Marie-Fleurine og Gjert Eirik Olsen har fått barn
Marie-Fleurine og Gjert Eirik Olsen
Alexander Didriksen og Kristine Aarsvold Eriksen har fått barn
Alexander Didriksen og Kristine Aarsvold Eriksen
Lill-Eirin Sæthre og Eskil Nygård har fått barn
Lill-Eirin Sæthre og Eskil Nygård
Christian Haarberg og Nina Lie har fått barn
Christian Haarberg og Nina Lie
Charlotte Jensen og Espen Skog har fått barn
Charlotte Jensen og Espen Skog
Katrine Rostrup Nakstad og Kristoffer Evjen har fått barn
Katrine Rostrup Nakstad og Kristoffer Evjen
Hanne Nymo Jakobsen og Vidar Thom Benjaminsen har fått barn
Hanne Nymo Jakobsen og Vidar Thom Benjaminsen
Karl-Ivan Pedersen og Danielle Caldas har fått barn
Karl-Ivan Pedersen og Danielle Caldas
Ernst Wangsvik og Ida Leonhardsen har fått barn
Ernst Wangsvik og Ida Leonhardsen
Sol-Rose Furulund og Christian W. Tetlie har fått barn
Sol-Rose Furulund og Christian W. Tetlie
Kathrine Hansen og Håkon Olsen har fått barn
Kathrine Hansen og Håkon Olsen
Carl Magnus og Karina Hjelen har giftet seg
Carl Magnus og Karina Hjelen
Julie M. Andreassen og Håkon R. Skog gifter seg
Julie M. Andreassen og Håkon R. Skog
Wilma Nyhus Abrahamsen jubilerer
Wilma Nyhus Abrahamsen jubilerer
Eva og Walfred Larssen jubilerer
Eva og Walfred Larssen jubilerer