Siri og Terje Wangsvik Hansen giftet seg 3. september 2011

Tusen takk til alle som gjorde dagen vår fantastisk.