Sist innsendte

 • Marita Cathrin Pedersen og Espen Andersen

 • Lisa Kristin Å. Larsen & Øystein A. Eriksen

 • Eilin Renate Kristiansen og Steffen Lorentzen

 • Marita Frostad Nilsen

 • Jan Rune Finnseth og Christine Wettre-Johnsen

 • Silje Lind og Christoffer Aaby

 • Silje østgård og Oddbjørn Storeli

 • Hege Simonsen og Mathias Becker

 • Irene Olsen og André Iversen

 • Marie&Sigve Skog

 • Kristine og Andreas Lidin Malm

 • Lisa Martinsen og Kenneth Fagerheim

 • Hjalmar og Karoline Ekhorn

 • Ida Charlotte Karlsen og Glenn-Ivan Nordheim

 • Katarina Renée Karlsen og Andreas Neverdal Tornås

 • Kim Anthony Brattli og Linda-Cesilie Kristiansen

 • Siv Hege Rokkan Iversen og Stian Nilsen

 • Elise Vold og Joachim Olsen

 • Alicia Clarke & Sindre Iversen

 • Rasmus Toivo Nicolaysen og Marte V. H. Nicolaysen