Vogntoget har kommet utenfor veiskuldra, på E10 rett ved Opdøl montesorriskole, og har etterhvert blitt dratt ut i grøfta slik at det ikke kunne komme seg løs.

Lofotposten har fått flere tips om hendelsen, og på stedet er pågår det bilberging.

Vegtrafikksentralen opplyste om at ett kjørefelt ville være sperret mens bergingen pågår.

Det er ikke snakk om personskader eller andre skader som følge av utforkjøringen.

På veiene er det glatt og flere biler har kjørt i grøfta torsdag. I kveldstimene er det observert at entreprenør er ute og strør.

Vogntoget som har kjørt av veien på Vestvågøy er ikke et av modulvogntogene som tidligere er skrevet om i Lofotposten. Dette er et ordinært vogntog med slepvogn på totalt 19,5 meter.