Hver eneste sommer de siste årene kommer debatten om Lofoten og følgene av turismen. I fjor var Lofoten målet for svært mange tilreisende nordmenn på reise i eget land. I år er sommeren allerede godt i gang. Lofoten er heldigvis fortsatt et attraktivt sted.

Men også i år skaper festing og mye besøk i Henningsvær utfordringer.

- Jeg synes det er trist at vi får en del telefoner fra fastboende som føler at de må reise bort i helgene fordi det er så mye bråk. Da må man diskutere om det er forenelig å ha så voldsomt med uteliv på et sted der folk bor tett i tett, sier politistasjonssjef Ketil Finstad-Steira og reiser spørsmål ved kommunens skjenkepolitikk.

Politiet har allerede flere ganger rykket ut til fiskeværet for å stoppe festing og nattebråk. I fjor leide kommunen inn vektere for å slå ned på ulovlig camping og støyende fester her.

For Lofoten er reiseliv et gode. Det er en utvikling kommunene har ønsket over lang tid, og som har gitt arbeidsplasser og en voldsom utvikling. Det har ikke kommet uten betydelig innsats og investering. Samtidig betyr nok turisttrykket også at for en del fastboende er det kanskje ikke så aktuelt å dra en tur til Henningsvær eller Reine en lørdag i fellesferien i juli. Det er også et tankekors.

Samtidig er dette også steder vi skal være glade for mange vil besøke. Verdiene som skapes er store og viktige. Nå er de etterspurte turistene her, det kommer ikke uten behov for tilpasning og konsekvenser. Spørsmålet om skjenkesteder illustrerer den balansen.

Debatten bærer likevel også tidvis preg av at alt kan blir feil - uansett.

Henningsvær har en historie som travelt fiskevær. Det er ikke noe nytt at det lille stedet tar i mot besøkende som lager mye lyd og liv i en hektisk sesong. Nå er det kvoten med opplevelser og minner som skal fylles i en intens sommersesong.

Likevel er balansen skjør. Sommeren er avgjørende viktig for utesteder og butikker, kundegrunnlaget om vinteren er mye mindre. Ingen heller tjent med at fastboende i Henningsvær ikke klarer påtrykket om sommeren, og må rømme bort i helgene.

Vi tror fokus på besøksforvaltning, og politiets økte beredskap er viktig. Den nye friluftsforskriften setter også rammer for bruk av naturen som er nødvendige. Ofte kan en få inntrykk av at det finnes verken toaletter eller søppelbokser noen steder. Slik er det ikke.

Ingen forventer heller å finne et do eller en kontakt i enhver sving. Mye er gjort, men det er mye som kan gjøres mer av. Derfor må det arbeidet fortsette. Å satse inn mot de som betaler godt og ikke har nachspiel hele natta er en gjenganger i debatten, men spørsmålet er om det er mulig å regulere markedet på den måten - eller ønskelig.

Henningsvær, og Lofoten, er en suksess både for velbeslåtte turister som tar inn på hotellrom og rorbusuiter, og for unge med ryggsekk og håp om et minne for livet. De finner alle veien ut til den fantastiske kulissen vi bor i.

Det bør vi være glade for. Samtidig må vi fortsette å jobbe for å håndtere voksesmertene det også byr på. I det ligger også et ansvar for å bevisstgjøre både utesteder og de som besøker Lofoten. Dårlig oppførsel er ikke greit, uansett.

Nettopp i spennet mellom hipster-paradiset Trevarefabrikken, telting i friluft og finere middager på kaia ligger en suksess Lofoten må forvalte godt også fremover.