Fastlegene i Vestvågøy er fornøyd med at overgrepsutsatte i Lofoten, nå får hjelp ved to etablerte overgrepsmottak i regi Nordlandssykehuset HF, i stedet for hos lokal fastlege og legevakt.

Det var tidligere i vinter at Nordlandssykehuset HF i et brev opplyste at de fra og med 1. januar, har tatt over ansvaret. Og at ofre for seksuelle overgrep og seksuell vold i Lofoten, nå får et tilbud om hjelp ved etablerte overgrepsmottak i Harstad og Bodø.

Lofotposten omtalte saken for rundt to uker siden.

Legestanden i Vestvågøy sier overgreps- og voldsutsatte vil bli bedre ivaretatt med den nye ordningen.

- Alle er tidligere tatt vare på, i samarbeid mellom fastlege, legevakt og gynekolog. Men kommunene i Lofoten har aldri hatt overgrepsmottak. Fra 1. januar er det spesialisthelsetjenesten som har fått hovedansvaret for dette, og det blir av våre fastleger og helseadministrasjon sett på som en betydelig forbedring av tilbudet, sier kommunalsjef helse i Vestvågøy kommune, Nils Olav Hagen.

Han viser til at det nye tilbudet er et såkalt lavterskeltilbud.

- De trenger verken kontakte fastlege eller politi. De kan ringe mottakene direkte, sier han.

Som Lofotposten har skrevet tidligere, er det opprettet ett mottak i Harstad, og ett i Bodø.

Hagen viser til at mottakene har høyere spesialkompetanse om seksuelle overgrep, enn fastlegene.

- Overgrepsmottakene er kompetansesentre med høy kompetanse, der de har sykepleiere og leger med spesialkompetanse i beredskap 24/7. Sentrene har formell kunnskap, formelle retningslinjer og brukerne kommer i trygge hender. Dette er viktig for rettssikkerheten til den overgrepsutsatte, sier Hagen.

Derfor mener fastlegene og han at tilbudet er en kvalitetsheving.

- Overgrepsmottakene er et styrket og betydelig forbedret tilbud for våre innbyggere i Vestvågøy og Lofoten, sier han.