Lofoting dømt for voldtekt. Lang saksbehandlingstid ga lavere straff

En mann fra Lofoten ble dømt for voldtekt. På grunn av lang saksbehandlingstid hos politi, påtalemyndighet og domstolen fikk mannen redusert fengselsstraffen.