Vurderer helt nytt hotellbygg – søker om å få rive på Skata

Lofoten Arctic Hotel i Henningsvær søker om å få rive deler av bygningsmassen på Skata. Blir planene realisert kan det betyr et nytt hotell i fiskeværet.