(AVISA NORDLAND; I følge Dagbladet kan en sydentur for en familie på fire bli minst 4.800 kroner dyrere.

– De kan heller feriere nærmere Norge, mente MDG.

Forslaget til MDG var som følger:

150 kroner per flysete innenlands der det ikke går tog.

300 kroner per flysete innenlands der tog er et alternativ.

600 kroner per flysete utenlands.

Til motmæle

Bodøselskapet Widerøe tar til motmæle.

– Forslaget om ytterligere skattlegging av helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-Norge truer kortbanenettets eksistens, og vil i beste fall forsinke det grønne skiftet i Luftfarten, sier administrerende direktør Stein Nilsen i ei pressemelding.

De titler meldingen med "Når det beste blir det godes verste fiende- MDGs alternative statsbudsjett er en trussel mot det grønne skiftet i luftfarten".

– MDG framstiller flyreiser som et luksusgode og at det i dag er for billig å fly. Dette er langt fra virkeligheten i store deler av Distrikts-Norge. Her er fly den eneste måten å komme seg til arbeid, til sykehuset og for å kunne benytte seg av helt nødvendige, offentlige tjenestetilbud. Dersom man velger å fly Widerøe framfor å kjøre bil mellom Vadsø og Tromsø, sparer man 40 prosent CO₂ utslipp og 10 timers reisetid. I snitt koster det 1300 kroner for en flybillett på kortbanenettet. Prisøkning har kommet etter mange år med kraftige avgiftsøkninger på flyreiser på kortbanenettet. Med MDGs alternative budsjett vil prisen øke med ytterligere 30 prosent, melder selskapet.

Samarbeid

De påpeker at de samarbeider nå med Rolls-Royce der målsettingen er å finne modeller for en lønnsom elektrifisering av luftfarten. OG det norske kortbanenettet er svært egnet som testbenk for elektriske og hybridelektriske fly, og Widerøes målsetting er at elfly skal settes i kommersiell trafikk fra 2030.

Widerøe mener at dersom man enes om at det er en klimakrise så er elektrifisering av luftfarten det tiltaket som vil kutte CO₂-utslipp i norsk transportsektor mest. Og at til sammenligning vil det ta 40 år før en eventuell Nord-Norge-bane er klimanøytral.

Videre påpeker de at 70 prosent av alle kortbaneruter er kortere enn 300 kilometer.

– Det er imidlertid ingen selvfølge at Norge vil vinne dette kappløpet. Widerøe jobber nå intenst med å sikre at de elfly som kommer på markedet tilfredsstiller de operative behov som vi har for å operere i et arktisk kystklima. I tillegg er vi nødt til å sikre insentiver som gjør det lønnsomt, og mulig, å investere i grønn teknologi, skriver de i meldingen.

de legger til:

– MDG har foreslått insentiver for å gjøre det lønnsomt å operere elfly lønnsomt med forslag om blant annet fritak for merverdiavgift på utslippsfrie reiser. Dette er bra og det skal de ha honnør for. Dessverre virker totaliteten i MDGs alternative budsjett i motsatt retning. Forutsetning for en elektrifisering av det norske kortbanenettet er at det fremdeles finnes trafikkgrunnlag. Forslaget vil strupe alle kommersielle kortbanenettruter i hele landet. Helt nødvendig kollektivtrafikk i Distrikts-Norge, som disse flyrutene er, vil forsvinne.

– Tar klimakrisen på alvor

Forslaget vil fjerne samtlige flyselskapers evne til å investere i ny grønn teknologi.

– Widerøe tar klimakrisen på alvor. Vi ønsker å kutte utslipp og jobber hver dag for at vi skal klare elektrifisering av luftfarten. Men dette forslaget bidrar ikke til det grønne skiftet i luftfarten. Det vil forsinke elektrifiseringen og sannsynligvis sørge for at det er andre som blir pionérer på elektrifisering. Samtidig vil det fjerne helt, nødvendig kollektivtransport i Norge og tvinge flere folk over på bil.